Skip to main content

Thammasat University Digital Collections


การสร้างมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์โดยนำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาประยุกต์ใช้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญํติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
  • There is no file associated with this item.
you wish to report:


...
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK